RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomocy udziela się uczniom:

1) Na podstawie kryterium dochodowego – dochód na osobę nie przekracza 574,00 zł. – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

2) Poza kryterium dochodowego – gdy w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

Czytaj więcej Wyprawka szkolna 2015

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Czytaj więcej Dopalacze: gdzie szukać pomocy?