TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

     Uczeń kształcący się w tym kierunku oprócz przedmiotów ogólnokształcących zapoznaje się z budową, eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych, wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym, konstrukcją i diagnostyką pojazdów.  Zdobyta w trakcie nauki wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zakładach związanych z przemysłem motoryzacyjnym, w zakładach mechaniki pojazdowej oraz do podjęcia studiów inżynierskich na kierunkach mechanicznych.

 

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Uczeń tego kierunku w czasie nauki zdobywa wiedzę w zakresie następujących przedmiotów: budowa i konstrukcja samochodów, eksploatacja pojazdów, elektronika i elektrotechnika samochodowa, przepisy ruchu drogowego. Mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych samochodów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości. Absolwent tego kierunku może pracować w zakładach przemysłu samochodowego i warsztatach mechanicznych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

   W trakcie nauki na tym kierunku uczeń odbywa zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych, takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego. Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny elementów instalacji elektrycznej samochodów, usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i układów elektronicznych. Absolwent tego kierunku może pracować w zakładach produkujących części elektroniczne, zakładach mechanicznych, stacjach obsługi samochodów.

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja: A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Główne zadania i wykonywane czynności:

  • Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
  • Wykonuje prace związane z przewozem drogowym rzeczy.
  • Do jego zadań należy również prowadzenie stosownej dokumentacji.
  • Kierowca mechanik wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego
  • Ocenia stan techniczny oraz naprawia środki transportu drogowego.

Kompetencje i kwalifikacje:

Kierowca mechanik poprzez zdobywanie kolejnych kategorii prawa jazdy uzyskuje możliwość prowadzenia pojazdów różnych kategorii. Uczestnicząc w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu naprawy pojazdów samochodowych aktualizuje i rozszerza swoje umiejętności.

Warunki kształcenia:

  • Nauka trwa 3 lata w szkole branżowej I stopnia.
  • Absolwent może podjąć naukę w szkole branżowej drugiego stopnia (czas nauki 2 lata).
  • W ramach programu nauczania uczeń ma możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Perspektywy zawodowe:

Ze względu na dużą lukę w zawodzie kierowca mechanik na lokalnym rynku pracy  i zgłaszane zapotrzebowanie pracodawców z branży transportowej istnieje duża szansa natychmiastowego zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.