facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie czerwiec-lipiec 2020  

 

Data i czas trwania egzaminu  Kwalifikacja/ zawód  Klasa/ilość

osób zdających 

Poniedziałek    22.06.2020 

9.00-11.00                

120min. 

                              

AU.04,,d” Eksploatacja środków transportu drogowego 

 

3a 

Poniedziałek     22.06.2020 

 9.00-12.00           

180min. 

B.22,,d” Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki  odnawialnej                               4tc 

 

Poniedziałek   22.06.2020 

 13.00-16.00          

180min 

 B.33 ,,d” Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  4tb 
Poniedziałek   22.06.2020 

13.00-15.00         

120min. 

M.42 ,,d” Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.   

4ta 

Wtorek    23.06.2020 

10.00-11.00       

60min. 

 B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich                    

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

4tb 

 

 

Wtorek     23.06.2020 

10.00-11.00         

60min. 

 AU.04,,d”    Eksploatacja środków transportu drogowego  3a 
Wtorek    23.06.2020 

10.00-11.00      

60min. 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.  3a 
Wtorek   23.06.2020 

10.00-11.00           

60min. 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.  3ta 
 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  3ta 
Wtorek  23.06.2020 

10.00-11.00         

60min. 

 BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  
i wykończeniowych.  
3c 
Wtorek            23.06.2020 

10.00-11.00              

60min. 

BD.17  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  3tb 
BD.29  Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.  3tb 
Wtorek      23.06.2020 

12.00-13.00       

60min 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

 B.33 ,,d” Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

                   

 

  

Wtorek    23.06.2020 

1200-1300    

60min 

 MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
  3b                                
Wtorek 23.06.2020 

14.00-15.00        

60min 

 B.30 ,,dk Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.                             4tb 
Sobota  27.06.2020   

9.00– 12.00     

180min 

B.30 ,,dk Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.                          

                    

  4tb 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020r., które odbędą się w Głogowskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie, przy ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów. 

Kwalifikacje i terminy: 

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych
 

29.06.2020r. – godz.9.00 / 15.00 

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

27.06.2020r. – godz.9.00 /15.00 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych 

02.07.2020r. – godz.9.00 /15.00 

MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

27.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

28.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

27.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

28.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

29.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

30.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

01.07.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

 

Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2019/2020” (Formuła 2012 i Formuła 2017) 

  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN. 

W dniu egzaminu: 

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu,   
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,  
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem 

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin:  

  1. w części pisemnej – 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin) 

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

  1. w części praktycznej – 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).