Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń -luty 2023                 

   Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń -luty 2023 prezentujemy w linku: Harmonogram egzaminu zawodowego.

• Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującą w roku szkolnym 2022/2023” (formuła 2019) https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-zawodowy-22/
• Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.
W dniu egzaminu:
• Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu,
• Zdający: zgłaszają się na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem,
• Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem
Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin
1) w części pisemnej –
dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).
Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków
kwadratowych z liczb.
2) w części praktycznej –
dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE na 2021-2023 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).
Przybory i materiały pomocnicze na część praktyczną dla kwalifikacji:
TDR.01 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
MOT.06.,MG.43 – kalkulator prosty,
ELE.11.,BD. 18 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,
BUD.14., BD.30 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka 30cm, temperówka.