Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

czerwiec-lipiec 2021

 

   Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2021 prezentujemy w linku: Harmonogram egzaminu zawodowego czerwiec-lipiec 2021

 

Zdający zgłasza się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu i przynosi ze sobą

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).