Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń 2024                 

  

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  styczeń 2024 prezentujemy w linku: Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

  • Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującą  w roku szkolnym  2023/2024”  (formuła 2019)   https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-zawodowy-23/  
  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu, 
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  na 2021-2023 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).

 

Przybory i materiały pomocnicze na część praktyczną dla kwalifikacji:

TDR.01 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MOT.06.  – kalkulator prosty,

ELE.11. 18  – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

BUD.14 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka 30cm, temperówka.