WAŻNE!!! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dostępnym TUTAJ.

 

Egzamin zawodowy  – sesja styczeń -luty 2021              

   

 

Data i czas trwania egzaminu

Etap/nr sali Kwalifikacja
 

 

Poniedziałek

 11.01.2021

900-1100 (120 min.)

Praktyczny

s.315

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

 

 

 

Poniedziałek

11.01.2021

900-1200 (180min.)

 Praktyczny

s.303

 

BD.18,,d” Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki  odnawialnej 

                                               

 

 

Poniedziałek

11.01.2021

900-1200 (180min.)

Praktyczny

s.306

B.22. ,,d” Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej        

BD.30 ,,d” Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 

Poniedziałek

11.01.2021

1300-1500 (120min)

Praktyczny

s.314

 

MG.43 ,,d” Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

M.42 ,,d” Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

Wtorek

12.01.2021

1000-1100 (60min.)

Pisemny

s.314

 

 

 

BD.29 ,,d” Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Wtorek

12.01.2021

 1200-1300 (60min.)

 

Pisemny

s.303

 

BD.18 Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej 

MG.12Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Pisemny

s.306

BD.30,,d” Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 

 

Wtorek

12.01.2021    

1400-1500 (60min.)

Pisemny

s.314

MG.43 ,,d” Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego będzie zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2020/2021”  (formuła 2012 i formuła 2017).

W dniu egzaminu zdający zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem.

Zdający powinien zabrać ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków

kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  na 2021-2023 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl /  egzamin zawodowy).

Przybory i materiały pomocnicze na część praktyczną dla kwalifikacji: 

MG.43 i M.42 – kalkulator prosty,

BD.18 i B.22 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

BD.30 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka 30cm, temperówka.