facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie czerwiec-lipiec 2020  

 

Data i czas trwania egzaminu  Etap/nr sali  Kwalifikacja/ zawód  Klasa/ilość osób zdających 
Poniedziałek 

22.06.2020 

9.00-11.00    

120min. 

Praktyczny 

   s.306 

                              

AU.04,,d” Eksploatacja środków transportu drogowego 

 

    (3a) 

 

Poniedziałek 

22.06.2020 

9.00-12.00             

180min. 

Praktyczny 

s.314 

 

B.22,,d”  

Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej                              

    (4tc) 

 

 Poniedziałek 

22.06.2020 

13.00-16.00 

180min 

Praktyczny 

s.301 

 

 

 

B.33 ,,d” 

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

 

 

 

    (4tb) 

 

 

Poniedziałek 

22.06.2020 

13.00-15.00 

120min. 

Praktyczny 

   s.303 

 

M.42 ,,d” 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

 

     (4ta) 

Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

 

 

 

 Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

Pisemny 

  s.210 

 

 

B.18 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich                    

M.18  

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

     4tb 

 

     4 ta. 

 

Pisemny 

s.306 

AU.04,,d”  Eksploatacja środków transportu drogowego   (3a) 
Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

Pisemny 

s.314 

 

 

MG.18                                      

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

 

 

(3a) 

 

 

Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

Pisemny 

s.301 

 

MG.18                                      

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

 

(3ta) 

Pisemny 

s.315 

 

MG.18                                      

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

 

(3ta) 

Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

Pisemny 

s.303 

 

BD.04 

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. 

 

 

(3b) 

Wtorek 

23.06.2020 

10.00-11.00 

60min. 

Pisemny 

s.114 

BD.17 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

(3tb) 

 

 

Pisemny 

s.115 

BD.29 

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. 

(3tb) 

 

Wtorek 

23.06.2020 

12.00-13.00 

60min 

Pisemny 

s.301 

M.12  

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

B.33 ,,d” 

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

  (4ta)                  

 

 

   (4tb)              

Wtorek 

23.06.2020 

12.00-13.00 

60min 

Pisemny 

s.303 

MG.12         

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

  (3b)                                
Wtorek 

23.06.2020 

14.00-15.00 

60min 

Pisemny 

s.306 

B.30 ,,dk 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.                          

 

  (4tb) 

 

   

 

Środa 

24.06.2020   

9.00– 12.00 

 

     
Piątek 

26.06.2020   

9.00– 12.00 

     
Sobota 

27.06.2020   

9.00– 12.00 

 180min 

 

Praktyczny 

s.103 

B.30 ,,dk 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.                          

                    

4tb 

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020r., które odbędą się w Głogowskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie, przy ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów. 

Kwalifikacje i terminy: 

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych
 

29.06.2020r. – godz.9.00 / 15.00 

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

27.06.2020r. – godz.9.00 /15.00 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych 

02.07.2020r. – godz.9.00 /15.00 

MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

27.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

28.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

27.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

28.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

29.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

30.06.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

01.07.2020r. – godz.8.00 /12.00 / 16.00 

 

Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2019/2020” (Formuła 2012 i Formuła 2017) 

  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN. 

W dniu egzaminu: 

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu,   
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,  
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem 

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin:  

  1. w części pisemnej – 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin) 

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

  1. w części praktycznej – 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).