facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Egzamin zawodowy

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

czerwiec-lipiec 2018

 

Data i czas trwania egzaminu Etap/nr sali Kwalifikacja/ zawód Klasa/ilość osób zdających Uwagi

 

         Wtorek

19.06.2018

1000-1100

         60min.

Pisemny

s.301

 

                             B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

20 os.

 

 

 
Pisemny

  s.303

                             B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

                            B.05

 Montaż systemów suchej zabudowy

12 os.

 

 

1os.

Pisemny

s.314

                       M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

36 os.
         Wtorek

19.06.2018

1200-1300

     60min.

 

 

Pisemny

s.306

 

                          B.06

Wykonywanie robót  malarsko-tapeciarskich

                          B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych                   

 

18 os.

 

1 os.

 
Pisemny

s.303

 

 

 M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

27 os.

Kl.3b

 

 

Pisemny

s.301

 

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

26 os.

Kl.3ta

         Wtorek

19.06.2018

1400-1500

         60min.

Pisemny

s.306

 

 

                        B.07

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

 

20 os.

 

 

 
 

Pisemny

s.301

                         B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

                        M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

15 os.

 

1os.

   Wtorek

26.06.2018

900-1200

    180min.

 

 

    1300-1600

    180min

 

 

1300-1500

       120min.

 

Praktyczny

   s.314

 

 

                               

                            B.22.

Eksploatacja urządzeń i  systemów energetyki      

                       odnawialnej                            

 

 

 

3os.

 

 

 
Praktyczny

    s.301

                               B.33 ,,d”

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

  10 os.

Praktyczny

   s.315

 

                              M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

10os.
       Piątek

29.06.2017

900-1200

    180min.

Praktyczny

   s.103

 

 

 

   s.309

                   B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

 

                   B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

15 os.

 

 

 

 

7os.

 

 

  • Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2016/2017”(nowy egzamin).
  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu, 
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków

kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  z dnia 8 lipca 2015 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / nowy egzamin zawodowy).