facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy  – sesja styczeń -luty 2018                 

Data i czas trwania egzaminu Etap/nr sali Kwalifikacja
         Środa 10.01.2018

0900-1200

180min.

 

Praktyczny

s.116

B.22 ,,d”

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

             Środa  10.01.2018

1300-1600

      180min.

Praktyczny

s.301

B.33 ,,d”

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

             Środa  10.01.2018

1300-1500

120min.

Praktyczny

s.116

M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

         Czwartek 11.01.2018

1000-1100

60min.

 

Pisemny

s.116

 

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy.

      Czwartek  11.01.2018

1000-1100

60min.

 

 

Pisemny

s.116

                 B.21

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

        Czwartek  11.01.2018

1000-1100

60min.

 

Pisemny

s.116

                M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

        

        Czwartek 11.01.2018

      1200-1300

60min.

 

Pisemny

s.116

 

B.33 ,,d”

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

        Czwartek 11.01.2018

      1200-1300

60min.

 

Pisemny

s.116

 

                   B.22 ,,d”

Eksploatacja urządzeń  i systemów energetyki odnawialne

   Czwartek 11.01.2018

      1200-1300

60min.

Pisemny

s.116

 

B.06

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

 

  Czwartek 11.01.2018

1200-1300

60min.

Pisemny

s.116

 

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych   i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

        Czwartek 11.01.2018

1400-1500

60min.

 

 

Pisemny

s.116

M.42 ,,d”

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

        Czwartek 11.01.2017

1400-1500

60min.

Pisemny

s.116

 

                   B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Środa  17.01.2018

0900-1200

180 min.

Praktyczny

s.103

 

               B.30 ,,dk”

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej       

  • Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2017/2018”.

  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący PZE sprawdza kompletność Zespołów Nadzorujących 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu,  
  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,
  • Obserwatorzy: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków

kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE z  2018 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl).