Apel do rodziców

W trosce o bezpieczeństwo i dobro Naszych dzieci zwracamy się do Państwa   z gorącym apelem, aby wspólnie wypracować system współpracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami. Często problemy rodziny są wynikiem wyobcowania dziecka, zamknięcia w sobie czy osobistych przeżyć. Niezauważone mogą prowadzić do poważnych i trwałych konsekwencji w psychice i całym życiu dziecka. Liczymy na wzajemne porozumienie nie tylko w szkole lecz przede wszystkim w domu, który ma być dla dziecka gwarantem spokoju, bezpieczeństwa i przykładem właściwych więzi rodzinnych.

                                                                                   

                                                                          Dyrektor

                                                                          mgr Sylwia Chodor