WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

KLASA 1A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1B – KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 1C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2A -MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2B – KIEROWCA – MECHANIK

KLASA 2C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA 3A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3B – KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 3C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 2TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 3TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 3D – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 3E – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 3TC – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3TD – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 4TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 4TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ