WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

KLASA 1 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1 KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 1ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1 MURARZ-TYNKARZ

KLASA 1MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

KLASA 2 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 2 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2 – MURARZ-TYNKARZ

KLASA 2 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

KLASA 3A MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3B KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 3C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1 TECHNIK BUDOWNICTWA 

KLASA 1TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 1 TECHNIK BUDOWY DRÓG

 

KLASA 2TA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2TB TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 3TATECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3TB TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 4TA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 4TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 5TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 5TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ