facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Wykaz podręczników

Wszystkich uczniów informujemy, że we wrześniu odbędzie się giełda używanych podręczników, podczas której będzie można dokonać po niższej niż rynkowa cenie zakupu obowiązujących podręczników.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KLASA 1B – KIEROWCA MECHANIK

KLASA 1C GR. 1 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1C GR.2 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1TB GR.1 – TECHNIK BUDOWNICTWA

KLASA 1TB GR.2 – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 1D GR.1 – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1D GR.2 – KIEROWCA MECHANIK

KLASA 1E GR.1 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1E GR.2 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA 2A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KLASA 2B – KIEROWCA MECHANIK

KLASA 2C GR.1 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KLASA 2C GR.2 – MOTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

KLASA 3A GR. 1 – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3A GR. 2 – KIEROWCA MECHANIK

KLASA 3B GR.1 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3B GR.2 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 1TC – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1TD GR. 1 – TECHNIK BUDOWNICTWA

KLASA 1TD GR. 2 – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 2TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KLASA 2TB GR.1 – TECHNIK BUDOWNICTWA 

KLASA 2TB GR.2 – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

KLASA 3TA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KLASA 3TB GR.1 – TECHNIK BUDOWNICTWA 

KLASA 3TB GR.2 – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

KLASA 4TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 4TB – TECHNIK BUDOWNICTWA

KLASA 4TC – TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ