WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

KLASA 1 – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1 – KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 1 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1 – MURARZ-TYNKARZ

KLASA 1 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

KLASA 2A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2B – KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 2C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

KLASA 3A – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3B – KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 3C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 2TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 3TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

KLASA 4TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 4Tb TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

TECHNIKUM PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 4 TC – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 4TD – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ