WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1AMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1B KIEROWCA-MECHANIK

KLASA 1CELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA 2AMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2BKIEROWCA – MECHANIK

KLASA 2C – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1TA – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 1TB – TECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 2TATECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2TBTECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

SZKOŁA BRANŻOWA PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 2DMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / KIEROWCA – MECHANIK

KLASA 2EELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KLASA 3AMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3BKIEROWCA – MECHANIK

KLASA 3CELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

TECHNIKUM PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ

 

KLASA 2TCTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 2TDTECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

KLASA 3TATECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA 3TBTECHNIK BUDOWNICTWA / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ