facebook

50-LECIE SZKOŁY

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Historia szkoły

  HISTORIA SZKOŁY

 

SZKOŁA SAMOCHODOWA

   Zasadnicza Szkoła Samochodowa w Głogowie powołana została decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze w lipcu 1967 roku. Na stanowisko dyrektora powołany został Pan Zbigniew Karpik, pełniący wcześniej funkcję kierownika warsztatów w Szkole Rzemiosł Budowlanych.

   Dnia 04 września 1967 roku 114 uczniów Zasadniczej Szkoły Samochodowej rozpoczęło pierwszy nowy rok szkolny. Otwarto trzy klasy. Klasa I składała się z nowo przyjętych uczniów, a druga i trzecia o specjalności „mechanik ciągnikowo-samochodowy” przejęte zostały z Technikum Mechanicznego. O rozwoju szkoły świadczył stały wzrost liczby uczniów  i nauczycieli: w 1968 r. naukę rozpoczęło 191 uczniów, w 1969 r. – 296 uczniów, a w 1970 r. – 386 uczniów. W 1973 r. Komitet Rodzicielski
w składzie: Mieczysław Brzechwa i Eugeniusz Chojnacki ufundował szkole sztandar. Projekt sztandaru wykonał dyrektor Zbigniew Karpik. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 22 września 1973 roku. Od tej pory dzień ten obchodzony jest jako święto szkoły.

    Zajęcia praktycznej nauki zawodu początkowo odbywały się w halach PKS-u. W 1972 roku szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną tworząc Liceum Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. We wrześniu 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej szkół, Zasadnicza Szkoła Samochodowa i Liceum Zawodowe zostały przemianowane na Zespół Szkół Samochodowych. Rok później utworzono Technikum Samochodowe dla pracujących, natomiast w 1978 roku otwarto 3-letnie Technikum Samochodowe dzienne po Zasadniczej Szkole Samochodowej.

   Mury „samochodówki” pierwsi maturzyści opuścili w 1976 roku. W grudniu 1978 roku, po trwającej osiem lat odbudowie i adaptacji ruin przy ulicy Piastowskiej 2a, Zespół Szkół Samochodowych przeniósł się do nowego budynku. Część budynku szkoły została przeznaczona na internat. W tym samym czasie warsztaty szkolne przeniesione zostały na ulicę Obozową. W roku szkolnym 1990/91 powołano do życia nowy typ szkoły: pięcioletnie Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Szkoła samochodowa cieszyła się wśród absolwentów szkół podstawowych zawsze dużym powodzeniem. Szkoła rozrastała się, w latach dziewięćdziesiątych liczba uczniów sięgała 1000 osób. Potrzebowano nowych pomieszczeń. Internat ze stołówką przeniesiono na ulicę Piaskową, obok szkoły, a część internacką adaptowano na gabinety przedmiotowe.

  W roku 1984, po 17-tu latach sprawowania funkcji dyrektora odszedł na zasłużoną emeryturę Pan Zbigniew Karpik. Od 01 września 1984 roku obowiązki dyrektora objął Pan Zbigniew Szadaj. Z inicjatywy dyrektora Szadaja wybudowano nowe pawilony z przeznaczeniem na pracownie samochodowe, a także przy wydatnym zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego wykonano kort tenisowy.

W okresie rządów dyrektora Szadaja nawiązano współpracę z ówczesną Gewerbeschule G-8 w Hamburgu, a obecnie Berufliche Schule Recycling und Umwelttechnikum w Hamburgu.
           W 2000 roku szkoła zgłosiła projekt do Krajowej Rady Programu Leonardo da Vinci, który otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu pięcioosobowa grupa nauczycieli odbyła staż w Hamburgu. Wynikiem odbytego stażu było stworzenie programu autorskiego „Autorecykling”. Od tego czasu przedmiot ten nauczany jest w naszej szkole.
            Również w 2000 roku warsztaty szkolne przeniesiono z ulicy Obozowej na ulicę Piotra Skargi, a od września 2002 warsztaty szkolne przestają istnieć. Powołane zostało Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie nasi uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne.
           W roku 2003, po 18-tu latach kierowania szkołą odszedł na emeryturę nieżyjący już dyrektor Zbigniew Szadaj. Od 01.09.2003. do 15.10.2003 obowiązki dyrektora pełniła Pani Elżbieta Łojko, a 16 października 2003 funkcję tę objął Pan Ryszard Gola-Sienkiewicz.

 

SZKOŁA BUDOWLANA

             Zasadnicza Szkoła Budowlana Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Głogowie powstała na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych numer 103/02 z dnia 4 kwietnia 1975 roku. Początkiem szkoły było utworzenie w 1970 roku jednej klasy o specjalności murarz-tynkarz i monter konstrukcji żelbetowych. Klasa była filią Zasadniczej Szkoły Budowlanej Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Zielonej Górze.
          W roku 1972 dyrektor Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Pana Marian Borawski, czynił starania, aby utworzyć niezależną szkołę, efektem czego było uzyskanie zgody Kuratorium Zielonogórskiego na wybudowanie nowej szkoły. Do budowy przystąpiono w 1973 roku. Głównym specjalistą ds. budowy i organizacji szkoły został Pan Zbigniew Raczkowski. Naukę w nowej szkole rozpoczęto 1 września 1975 roku, pół roku później oddano do użytku internat. W 1978 roku wybudowano kryty basen, urządzono korty tenisowe oraz boiska do piłki ręcznej i nożnej, a także bieżnię, skocznię, rzutnię, siłownię i salę judo.
          W roku 1976 powołano do życia Technikum Budowlane dla pracujących, a 1978 Technikum dzienne na podbudowie szkoły zasadniczej o specjalności budownictwo ogólne. Do dnia 31.08.2004 Technikum Budowlane ukończyło 652 absolwentów. Do roku 1990 szkoła była kuźnią kadr dla Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Głogowie i zapewniała stały dopływ fachowców takich specjalności zawodowych jak: murarz, malarz budowlany, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji żelbetowych, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji budowlanych, technolog montażu.
          Dyrektor GPB Pan Wiesław Chmielarski powiedział: „Posiadanie własnej szkoły zapewnia przedsiębiorstwu stały dopływ kadr, co stanowi podstawę jego istnienia.” Rozwój Głogowa związany był z Głogowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, a tym samym ze szkołą. Uczniowie mieli swój duży wkład w odbudowie i rozbudowie miasta Głogowa. W 10 rocznicę istnienia szkoły Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar. Patronem szkoły został wybitny architekt polski inżynier Maciej Nowicki. Projekt sztandaru wykonał nieżyjący już Pan Zenon Weinert. Od lipca 1990 roku szkoła przestała być placówką przyzakładową i została przejęta przez Kuratorium Oświaty w Legnicy a od 01.01.1999 przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.

W październiku 1990 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Pan Zbigniew Raczkowski odszedł na emeryturę, a funkcję tę objął Pan Stanisław Kloc i pełnił ją do sierpnia 2003 roku. Następnym dyrektorem szkoły została Pani Ewa Pawlak – Osomańska.
           Rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 było bardzo uroczyste, nic nie zapowiadało tak trudnego roku. Od października rozpoczęto modernizację i remont szkoły, w który zaangażowała się cała społeczność szkolna. Dla uczczenia pamięci Zbigniewa Weinerta otwarto salę jego imienia.  
             Pod koniec stycznia 2004 roku Rada Powiatu podjęła decyzję o rozwiązaniu Zespołu Szkół Budowlanych. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież starała się wpłynąć na zmianę decyzji. Odbył się marsz protestacyjny, dający wyraz oburzeniu w sprawie likwidacji szkoły. Rada Powiatu dnia 30 kwietnia 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych w Głogowie. 24 czerwca 2004 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych im. Macieja Nowickiego. Zdecydowano o połączeniu Zespołu Szkół Budowlanych z Zespołem Szkół Samochodowych i utworzeniu od 01.09.2004 szkoły o nazwie Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Tak więc od tego czasu „budowlanka” funkcjonuje wraz „samochodówką” i pomimo różnych przejściowych trudności, przede wszystkich bazowych, szkoła działa i ma szansę na rozwój biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy na usługi budowlane i samochodowe.

 

POŁĄCZENIE SZKÓŁ

W wyniku restrukturyzacji szkół Rada Powiatu na posiedzeniu 30 kwietna 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i połączeniu z Zespołem Szkół Samochodowych w Głogowie.

Dnia 1 września 2004 rozpoczął się uroczyście nowy rok szkolny w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.

Kadrę kierowniczą tworzą obecnie: dyrektor szkoły Janina Nóżka oraz vicedyrektorzy: Sylwia Chodor, Marek Leciej i Marian Kanigowski.

Pomimo wielu trudności lokalowych szkoła rozwija się i kształci młodzież w kierunkach potrzebnych na rynku pracy. Chociaż szkoła istnieje już 40 lat, nie miała dotąd swojego patrona.

Z inicjatywy dyrekcji oraz rady pedagogicznej postanowiono nadać szkole imię Leonarda da Vinci. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 października 2006 roku zatwierdzono nadanie szkole imienia i ogłoszono pełną nazwę szkoły: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie.

  W 555 rocznicę urodzin wielkiego geniusza renesansu, dnia 17 kwietnia 2007 roku, odbyła się uroczystość wręczenia szkole nowego sztandaru. Inicjatorami projektu nowego sztandaru był pan Ryszard Gola-Sienkiewicz i pani Elżbieta Łojko, sztandar zaprojektowała Julianna Jałowiecka-Kuras, a wykonany został w pracowni hafciarskiej w Kościanie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście władz oświatowych, kuratorium, władz powiatu, szkół partnerskich z Niemiec, a także sponsorzy i współpracujące ze szkołą zakłady pracy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele i emeryci oraz społeczność szkolna.