Sekretariat szkoły czynny:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7:15 do godz. 15:15

Komórka organizacyjna Nr tel. zewnętrznego Nr wew.
Sekretariat 727-71-21, 727-71-20 – fax 121
Księgowość 727-71-23 123
Pokój nauczycielski /

Doradca zawodowy

727-71-29 129
Pedagog 727-71-25 125
Wicedyrektorzy 727-71-26 126
Kierownik administracyjny 727-71-27 127
Sala gimnastyczna 727-71-28 128
Biblioteka 727-71-24 124
Gabinet medyczny 727-71-30 130
Pracownia inf. pok.104 727-71-31 131
Pracownia inf. pok. 308 727-71-32 132
Pawilon I 727-71-33 133
Pawilon II 727-71-34 134