TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Uczeń kształcący się w tym kierunku zdobywa wiedzę z podstaw i technologii budownictwa, podstaw projektowania, konstrukcji budowlanych, organizacji robót budowlanych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach remontowo – budowlanych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów wyższych na kierunkach budowlanych.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1)   organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  2)   montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  3)   kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  4)   wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki
        odnawialnej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową, w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Kwalifikacje:
K1 – Montaż systemów suchej zabudowy
K2 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
K3 – Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 -wykonywać prace wykończeniowe w budynku,

-analizować dokumentację budowlaną ,

 -obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.