Uwaga! Nowy szkolny projekt w Programie Erasmus+, sektorze Edukacja Szkolna 2023.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do zapoznania się z informacjami i możliwościami, jakie przed nami się otwierają w związku z projektem „Mobilność edukacyjna uczniów ZSSiB w Głogowie” numer 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143581 realizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie.

Główne cele projektu to:
• Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, w tym w zakresie podstawy programowej w ramach takich przedmiotów jak język angielski, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszymi szansami oraz narażonymi na wykluczanie społeczne
• Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach.
• Wzmocnienie współpracy ze Szkołą przyjmującą oraz budowanie europejskiego wymiaru nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk i współpracę międzynarodową.
• Wypracowanie wysokiej jakości rezultatów projektu oraz ich skuteczne upowszechnianie w postaci otwartych zasobów zapewniające dotarcie do nowych grup odbiorców.

W ramach projektu zaplanowana została grupowa mobilność 30 uczniów w terminie 7-20.04.2024, realizowana w Grecji we współpracy z greckimi rówieśnikami ze szkoły ponadpodstawowej. Program mobilności przewiduje:
• 1 dzień podróży do Grecji
• 5 dni zajęć merytorycznych (6 godzin dziennie)
• 2 dni zajęć kulturowych
• 5 dni zajęć merytorycznych (6 godzin dziennie)
• 1 dzień podróży do Polski

Zajęcia merytoryczne będą związane z zagadnieniami przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnych. Uczniowie będą pracować w międzynarodowych grupach, tworząc wysokiej jakości efekty materialne w postaci strony internetowej, profili w mediach społecznościowych oraz projektu skutecznej kampanii marketingowej w Internecie wybranych przez siebie produktów lub usług. Program edukacyjny ma charakter interdyscyplinarny i włączający, zachęcający do aktywności i oferujący uczniom dużą swobodę działań, wzmacniający ich kreatywność. Będzie realizowany metodą projektową, w oparciu o międzynarodowość grupy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk.
Uczniowie będą uczestniczyć również w zajęciach animacyjnych, edukacyjnych oraz kulturowych organizowanych przez opiekunów i zaproszonych ekspertów/pilotów/przewodników.

Obowiązkowymi działaniami związanymi z udziałem w projekcie jest:
– rekrutacja
– zajęcia przygotowawcze do mobilności
– zajęcia podczas mobilności za granicą
– wypracowanie rezultatów
– każdorazowa ewaluacja wiedzy, kompetencji i umiejętności
– promocja i upowszechnianie, organizowane przez szkołę.