APEL DO RODZICÓW

 

W trosce o bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci zwracamy się do Państwa  z apelem, aby wypracować system współpracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami. Często problemy rodziny są wynikiem wyobcowania dziecka, zamknięcia w sobie czy osobistych przeżyć. Niezauważone mogą prowadzić do poważnych i trwałych konsekwencji w psychice i całym życiu dziecka. Liczymy na wzajemne porozumienie nie tylko w szkole lecz przede wszystkim w domu, który ma być dla dziecka gwarantem spokoju, bezpieczeństwa i przykładem właściwych więzi rodzinnych.

 

PRZEDSTAWIAMY  ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH POMOC RODZINIE:

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

*     ul. Folwarczna 52,  67-200 Głogów                                                                                  

(076) 833 32 93

 •  osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, uzależnieni, ofiary przestępstw, orzecznictwo dla szkół, terapia psychologiczna, pedagogiczna i  logopedyczna, poradnictwo, szkolenia, profilaktyka

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

*    ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów

(076) 834 10 03/76, (076) 837 35 01

 • rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, mieszkańcy DPS, niepełnosprawni, osoby w kryzysie, uchodźcy, usamodzielniani wychowankowie, osoby chore psychicznie, praca socjalna, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, baza informacyjna, interwencje, kierowanie  do palcówek pomocy społecznej i nadzór nad placówkami;

 

3. Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

*    ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

(48) 888 586 246, (48) 888 381 047

 • dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej, były zaniedbywane, wykorzystywane seksualnie, z myślami lub zachowaniami samobójczymi, w sytuacji żałoby, po stracie kogoś bliskiego;

 

4. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

*    ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów

(076) 853 38 32

 •  osoby z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych, behawioralnych, członkowie ich rodzin, rodziny w kryzysie, osoby doświadczające przemocy oraz stosujące przemoc.

 

5. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Głogowie

*    ul. Wojska Polskiego 9, 67-200 Głogów

(   733 221 940

 • psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna, środowiskowa (bezpłatnie, bez rejonizacji, bez skierowania);

 

6. Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w  Głogowie

*      ul. Kościuszki 15a

(076) 831 32 41

 • Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna,  Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Oddział dzienny terapii uzależnienia                   od alkoholu, Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Zespół leczenia środowiskowego (domowego).

  Pomoc psychiatryczna – od 16 lat, pomoc psychologiczna – bez limitu wieku.

 

7. Punkt Konsultacyjny Pomocy Prawnej – PARAGRAF

*      ul. Okrężna 21

(076) 72 72 572

 • poradnictwo prawne

 

 

POMOCY UDZIELAJĄ TAKŻE:

 

 • Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 • Obrońców Pokoju 17, tel. 47 87 422 00 lub 47 87 422 01 (dyżurny jednostki – całodobowy)

 

 • Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Kutrzeby 2, tel. (76) 754 52 40 – Biuro Obsługi Interesantów, tel. (76) 754 52 11 – Centrala

 

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie
 • Kościuszki 15, tel. 837-32-11

a także lekarze rodzinni, pediatrzy w przychodniach

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 • Sikorskiego 4, tel. (076) 727-65-00

 

 

TELEFONY ZAUFANIA:

 

116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

116 123 – TELEFON   ZAUFANIA   DLA   DOROSŁYCH   W   KRYZYSIE   EMOCJONALNYM 

 

800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA                            

 

801 12 00 02 – OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE “NIEBIESKA LINIA„ 

 

0 800 108 108  – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH                                       

 

► 0 800 108 108  – BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

 

800 199 990 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

 

801 14 00 68 – POMARAŃCZOWA LINIA – wspiera rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.                         

 

801 889 880 – UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE  – uzależnienia od hazardu, Internetu, komputera, zakupów, pracy czy jedzenia. Strona internetowa: mwww.psychologia.edu.pl  

 

801 888 448 lub 22 692 82 26 801 888 448 – TELEFON ZAUFANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS       

 

                  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SYSTEMATYCZNYCH

SPOTKAŃ, ROZMÓW I WSPÓŁPRACY

Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI, SPECJALNYMI, PSYCHOLOGIEM

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych

 1. Leonarda da Vinci w Głogowie

w salach: 214  i  214 A  ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów     

(076) 727-71-21 – sekretariat

(076)  727-71-25 – pedagodzy, psycholog

 

 www.zssglogow.hg.pl       e-mail:zssib@zssglogow.hg.pl

 

dr Beata Kohlman –    wicedyrektor ds. wychowawczych, pedagog szkolny, pedagog specjalny    

mgr Magdalena Kędziora  – pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr Michalina Małagowska – psycholog