APEL DO RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, aby wypracować system współpracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami. Często problemy rodziny są wynikiem wyobcowania dziecka, zamknięcia w sobie czy osobistych przeżyć. Niezauważone mogą prowadzić do poważnych i trwałych konsekwencji w psychice i całym życiu dziecka. Liczymy na wzajemne porozumienie nie tylko w szkole lecz przede wszystkim w domu, który ma być dla dziecka gwarantem spokoju, bezpieczeństwa i przykładem właściwych więzi rodzinnych.

 

 PRZEDSTAWIAMY  ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH

 POMOC RODZINIE:

 

1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. Folwarczna 52, 

67-200 Głogów                                                                                  

tel. (076) 833-32-93

&  osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, uzależnieni, ofiary przestępstw, bezrobotni, orzecznictwo dla szkół, terapia psychologiczna, pedagogiczna i  logopedyczna, poradnictwo, szkolenia, indywidualna terapia dla ofiar przemocy, profilaktyka, pomoc prawna.

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów

tel. (076) 8341003 sekretariat, (076) 8313028

&  rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, dzieci poza rodziną, mieszkańcy DPS, niepełnosprawni, osoby w kryzysie, uchodźcy, usamodzielniani wychowankowie, osoby chore psychicznie, praca socjalna, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, baza informacyjna, interwencje, mediacje, pomoc w załatwianiu formalności, kierowanie do palcówek pomocy społecznej i nadzór nad placówkami.

 

3. Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

tel. (076) 727-60-70, 832-18-04

& konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego, pomoc prawna, korepetycje, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, terapia rodzinna, interwencje i mediacje, wypoczynek.

 

4.  Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów

tel. (076) 853-38-31,  853-38-32

& uzależnieni od alkoholu i ich rodziny, profilaktyka, edukacja społeczna, poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie.

 

 5. Poradnia Leczenia Uzależnień Zespół Opieki Zdrowotnej w  Głogowie

ul. Kościuszki 15a, (Segment D, I piętro)

tel. (076) 831 32 41

&  poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, grupy dla uzależnionych sprawców przemocy.

 

6. Punkt Konsultacyjny Pomocy Prawnej – PARAGRAF

ul. Okrężna 21

tel. (076) 7272572

&  poradnictwo prawne – wtorki, środy, czwartki od 16.00-18.00.

 

POMOCY UDZIELAJĄ TAKŻE:

 

  • Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727-72-00

  •  Sąd Rejonowy w Głogowie

ul. Kutrzeby 2, tel. 833-44-17

  •  Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15, tel. 837-32-11

a także lekarze rodzinni, pediatrzy w przychodniach

  •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ul. Sikorskiego 4, tel. (076) 727-65-00

 

 TELEFONY ZAUFANIA:

 

800 12 01 48  – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

 

116 111Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

801 12 00 02Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.

 

801 19 99 90Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomanii oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

 

22 692 82 26całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SYSTEMATYCZNYCH SPOTKAŃ, ROZMÓW I WSPÓŁPRACY Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie w salach: 214  i  214 A

 ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów    

tel. (076) 727-71-21 – sekretariat

tel. (076)  727-71-25 – pedagodzy szkolni

 

 www.zssglogow.hg.pl      

e-mail:zssib@zssglogow.hg.pl

 

Wykaz  instytucji oferujących pomoc rodzinie – do pobrania