APEL DO RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, aby wypracować system współpracy i wzajemnej komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami. Często problemy rodziny są wynikiem wyobcowania dziecka, zamknięcia w sobie czy osobistych przeżyć. Niezauważone mogą prowadzić do poważnych i trwałych konsekwencji w psychice i całym życiu dziecka. Liczymy na wzajemne porozumienie nie tylko w szkole lecz przede wszystkim w domu, który ma być dla dziecka gwarantem spokoju, bezpieczeństwa i przykładem właściwych więzi rodzinnych.

 

 PRZEDSTAWIAMY  ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH POMOC RODZINIE:


1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. , Folwarczna 52, 67200 Głogów

(076) 8333293

osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, uzależnieni, ofiary przestępstw,
orzecznictwo dla szkół, terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
poradnictwo, szkolenia, profilaktyka;


2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

ul. Słowiańska 13, 67200 Głogów

(076) 8341003 sekretariat, (076) 8313028

rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, dzieci poza rodziną, mieszkańcy DPS,
niepełnosprawni, osoby w kryzysie, uchodźcy, usamodzielniani wychowankowie,
osoby chore psychicznie, praca socjalna, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne
i prawne, baza informacyjna, interwencje, mediacje, pomoc w załatwianiu
formalności, kierowanie do palcówek pomocy społecznej i nadzór nad placówkami;


3. Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

ul. Perseusza 13, 67200 Głogów

( 48) 888 586 246,
( 48) 888 381 047
CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane
seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania
samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.


4. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Folwarczna 7, 67200 Głogów

(076) 8533831, 8533832

uzależnieni od alkoholu i ich rodziny, profilaktyka, edukacja społeczna,
poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie;


5. Poradnia Leczenia Uzależnień Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15a, (Segment D, I piętro)

(076) 831 32 41

poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych
od alkoholu i narkotyków, grupy dla uzależnionych sprawców przemocy;


6. Punkt Konsultacyjny Pomocy Prawnej PARAGRAF

ul. Okrężna 21

(076) 7272572

poradnictwo prawne


POMOCY UDZIELAJĄ TAKŻE:
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 7277200


Sąd Rejonowy w Głogowie

ul. Kutrzeby 2, tel. 8334417

Zespół
Opieki Zdrowotnej w Głogowie
ul. Kościuszki 15, tel. 8373211

a także lekarze rodzinni, pediatrzy w przychodniach


Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4, tel. (076) 7276500TELEFONY ZAUFANIA:


116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


116 123 TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM


800 12 12 12 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA


801 12 00 02 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
“NIEBIESKA LINIA„


► 0 800 108 108 BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH


800 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI NARKOMANIA


801 14 00 68 POMARAŃCZOWA LINIA wspiera rodziców dzieci pijących alkohol
i zażywających narkotyki.


801 889 880 UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE uzależnienia od hazardu, Internetu,
komputera, zakupów, pracy czy jedzenia. Strona internetowa:

www.psychologia.edu.pl


801 888 448 lub 22 692 82 26 801 888 448 TELEFON ZAUFANIA KRAJOWEGO
CENTRUM DS. AIDS

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SYSTEMATYCZNYCH SPOTKAŃ, ROZMÓW I WSPÓŁPRACY Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie w salach: 214  i  214 A

 ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów    

tel. (076) 727-71-21 – sekretariat

tel. (076)  727-71-25 – pedagodzy szkolni

 

 www.zssglogow.hg.pl      

e-mail:zssib@zssglogow.hg.pl

 

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH

 

BEZPŁATNA POMOC TELEFONICZNA