Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Konkursie plastycznym im. Zenona Weinerta, który kierowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia wybitnego nauczyciela “Budowlanki” – Zenona Weinerta.

 

* REGULAMIN VII KONKURSU PLASTYCZNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

 

KIM BYŁ ZENON WEJNERT

   Zenon Weinert Absolwent Studium Nauczycielskiego i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze od 1.09.1976r. pracował w Zespole Szkół Budowlanych w Głogowie na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.

   Miał wyjątkową łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, posiadał wyraźne predyspozycje osobowe do pracy z młodzieżą. W pracy dał się poznać jako pracownik sumienny, zdyscyplinowany, koleżeński wywiązujący się wzorowo ze swych obowiązków. Osiągał bardzo dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze, był lubianym przez kolegów i młodzież, cieszył się wśród niej dużym autorytetem.  Od początku swej pracy dydaktycznej pełnił obowiązkowi opiekuna szkolnej organizacji ZHP poświęcając szczególnie dużo czasu w zorganizowanie i prowadzenie drużyny żeglarskiej. Większość wakacji poświęcał na prowadzenie obozów harcerskich. Za całokształt pracy w harcerstwie w 1976r. został mu nadany stopień hm Polski Ludowej a w 1985r otrzymał Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP.

   Od początku pracy w szkole wiele czasu i wysiłku poświęcił na urządzenie pracowni rysunku technicznego, projektowania i historii architektury, gromadząc mnóstwo pomocy dydaktycznych w postaci slajdów, przeźroczy, fazogramów, foliogramów, modeli i makiet. Znacząca większość pomocy naukowych została wykonana przez uczniów w ramach prac dyplomowych prowadzonych przez niego.

   Dzięki jego inicjatywie i pomysłowości kilka pracowni przedmiotowych zmieniło swój wygląd. Zachęcał innych nauczycieli do modernizacji pracowni podsuwając im szereg pomysłów i udzielając konkretnej pomocy w ich realizacji.

 

PRACE Z WCZEŚNIEJSZYCH KONKURSÓW

Weinert 3

Weinert 1

Weinert 2