ERASMUS + (PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2018/2019)

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH

=SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO”
PROWADZONA JEST OD DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 DO DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2018

  Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
            – szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe
            w Niemczech dla uczniów kształcących się w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
            pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”

 Rekrutacja prowadzona jest w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie dla :    

– technika pojazdów samochodowych

– technika budownictwa

KLIKNIJ:

 PREZENTACJA PROJEKTU ERASMUS + NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SŁOWNIK SAMOCHODOWY 2018/2019

SŁOWNIK BUDOWLANY 2018/2019 

 

PRZYDATNE LINKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANY 2018-2019 – RODO

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-compressed

ANKES NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

ARCHIWALNE LINKI:

 ERASMUS + (PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2017/2018)