KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 w ZSSiB  w Głogowie

 

semestr  I        04.09.2023 – 22.12.2023

semestr   II     02.01.2024 – 21.06.2024

WYDARZENIE  TERMIN 
Rozpoczęcie roku szkolnego   4 września 2023
Zebrania z rodzicami   30 sierpnia 2023 kl. I

14 września 2023 kl. II, III, IV,V

Dzień Edukacji Narodowej   14 października 2023
Termin wystawiana proponowanych ocen  17 listopada 2023
Zebrania z rodzicami   20 listopada 2023
Termin wystawiania ocen okresowych  19 grudnia 2023
Koniec I semestru   22 grudnia 2023
Zimowa przerwa świąteczna  23- 31 grudnia 2023
Zebrania z rodzicami   8 stycznia 2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   9 stycznia 2024
Ferie zimowe  15-28  stycznia 2024
Termin wystawiania proponowanych ocen w klasach maturalnych  22 marca 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych (pozostałe klasy konsultacje)
25 marca 2024
Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 02 kwietnia 2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych   26 kwietnia 2024
Egzamin maturalny z języka polskiego pp(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  7 maja 2024
Egzamin maturalny z matematyki pp – (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) 8 maja 2024
Egzamin maturalny z języka angielskiego pp – (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych) 9 maja 2024
Termin wystawiania proponowanych ocen rocznych  17maja 2024
Zebrania z rodzicami   21 maja 2024
Termin wystawiania ocen rocznych  14 czerwca 2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   3 czerwca 2024
Zakończenie roku szkolnego  21 czerwca 2024
Ferie letnie  22 czerwca- 31 sierpnia 2024
 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

30.10.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
31.10.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- wychowawczych
10.01.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
07.05.2024 Egzamin maturalny z języka polskiego pp
08.05.2024 Egzamin maturalny z matematyki pp
09.05.2024 Egzamin maturalny z języka angielskiego pp
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
3.06.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
4.06.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie