KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w ZSSiB

 

semestr  I        01.09.2022 – 22.12.2022

semestr   II     02.01.2023 – 23.06.2023

WYDARZENIE  TERMIN 
Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września 2022
Zebrania z rodzicami   29 sierpnia 2022 kl. I

15 września 2022 kl. II, III, IV

Dzień Edukacji Narodowej   14 października 2022
Termin wystawiana proponowanych ocen  18 listopada 2022
Zebrania z rodzicami   21 listopada 2022
Termin wystawiania ocen okresowych  16 grudnia 2022
Koniec I semestru   22 grudnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna  23- 31 grudnia 2022
Zebrania z rodzicami   9 stycznia 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   Ustali Dyrektor CKE 
Ferie zimowe  13-26  lutego 2023
Termin wystawiania proponowanych ocen w klasach maturalnych  24 marca 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych  27 marca 2023
Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia- 11 kwietnia 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych   28 kwietnia 2023
Egzamin maturalny z języka polskiego pp(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  4 maja 2023
Egzamin maturalny z języka angielskiego pp – (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych) 5 maja 2023
Egzamin maturalny z matematyki pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 8 maja 2023
Termin wystawiania proponowanych ocen rocznych  19 maja 2023
Zebrania z rodzicami   22 maja 2023
Termin wystawiania ocen rocznych  16 czerwca 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   Ustali Dyrektor CKE 
Zakończenie roku szkolnego  23 czerwca 2023
Ferie letnie  24 czerwca- 31 sierpnia 2023
 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

04.05.2023 Egzamin maturalny z języka polskiego pp
05.05.2023 Egzamin maturalny z języka angielskiego pp
08.05.2023 Egzamin maturalny z  matematyki pp