KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w ZSSiB

 

semestr  I      01.09.2021 – 22.12.2021                                    

semestr   II     02.01.2022 – 24.06.2022

WYDARZENIE  TERMIN 
Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września 2021 
Zebrania z rodzicami   30 sierpnia 2021 kl. I 

6 września 2021 kl. II, III, IV 

Dzień Edukacji Narodowej   14 października 2021 
Termin wystawiana proponowanych ocen  19 listopada 2021 
Zebrania z rodzicami   22 listopada 2021 
Termin wystawiania ocen okresowych  17 grudnia 2021 
Koniec I semestru   22 grudnia 2021 
Zimowa przerwa świąteczna  23- 31 grudnia 2021 
Zebrania z rodzicami   10 stycznia 2022 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   Ustali Dyrektor CKE 
Ferie zimowe  31 stycznia – 13 lutego 2022 
Termin wystawiania proponowanych ocen w klasach maturalnych  25 marca 2022 
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych  28 marca 2022 
Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia- 19 kwietnia 2022 
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych   29 kwietnia 2022 
Egzamin maturalny z języka polskiego pp 

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) 

4 maja 2022 
Egzamin maturalny z matematyki pp  

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych) 

5 maja 2022 
Egzamin maturalny z języka angielskiego pp- (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)  6 maja 2022 
Termin wystawiania proponowanych ocen rocznych  20 maja 2022 
Zebrania z rodzicami   23 maja 2022 
Termin wystawiania ocen rocznych  15 czerwca 2022 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   Ustali Dyrektor CKE 
Zakończenie roku szkolnego  24 czerwca 2022 
Ferie letnie  25 czerwca- 31 sierpnia 2022 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

13.09.2021   

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

/przeniesiony z 7.01.2020/ 

12.11.2021   

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

 

07.01.2022
13.09.2021  
 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

 

02.05.2022  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
04.05.2022   

Egzamin maturalny z języka polskiego pp 

 

05.05.2022   

Egzamin maturalny z matematyki pp 

 

06.05.2022   

Egzamin maturalny z  języka angielskiego pp