KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w ZSSiB

 

  semestr  I      01.09.2020 – 22.12.2020                                 

  semestr   II     02.01.2021 – 25.06.2021

 

WYDARZENIE TERMIN
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
Zebrania z rodzicami 3 września 2020 kl. I

16 września 2020 kl. II, III, IV

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020
Termin wystawiana proponowanych ocen 20 listopada 2020
Zebrania z rodzicami 23 listopada 2020
Termin wystawiania ocen okresowych 18 grudnia 2020
Koniec I semestru 22 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2020
Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie 11 stycznia 2021
Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie 12 stycznia 2021
Ferie zimowe 04-17  stycznia 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych 25 marca 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia- 6 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 30 kwietnia 2021
Egzamin maturalny z języka polskiego pp

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

4 maja 2021
Egzamin maturalny z matematyki pp

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

5 maja 2021
Egzamin maturalny z  języka angielskiego pp-               (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych) 6 maja 2021
Termin wystawiania proponowanych ocen rocznych 21 maja 2021
Zebrania z rodzicami 24 maja 2021
Termin wystawiania ocen rocznych 18 czerwca 2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  22 czerwca 2021
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021
Ferie letnie 26 czerwca- 31 sierpnia 2021

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

02.11.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
12.01.2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Formuła 2012

Formuła 2017

04.05.2021 Egzamin maturalny z języka polskiego pp
05.05.2021 Egzamin maturalny z matematyki pp
06.05.2021 Egzamin maturalny z  języka angielskiego pp
04.06.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

/piątek po Bożym Ciele/