Wykaz kadry pedagogicznej

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych

na rok szkolny 2022/2023

Sylwia Chodor  Dyrektor szkoły 
Beata Kohlman  Wicedyrektor szkoły 

Pedagog

Marian Kanigowski  Wicedyrektor 

Przedmioty zawodowe samochodowe 

Marek Leciej  Kierownik kształcenia praktycznego 

Przedmioty zawodowe samochodowe 

Krzysztof Adamczyk  Wychowanie fizyczne 
Jarosław Cech  Przedmioty zawodowe budowlane 
Mirosław Chodor  Wychowanie fizyczne 
Agnieszka Chruszcz  Geografia 
Tomasz Cierniak  Informatyka 
Joanna Gajdzińska  Doradca zawodowy 

Język polski 

Krystyna Goj-Polowy  Matematyka 
Paweł Gołdon Nauka jazdy
Bernadeta Hübner – Kostrzewa  Język polski 
Mieczysława Jagielska  Historia 

Wiedza o społeczeństwie 

Zbigniew Just  Przedmioty zawodowe samochodowe 
Małgorzata Karamucka  Biologia, chemia 
Barbara Kazana  Matematyka 
Mirosław Kołodziej  Przedmioty zawodowe budowlane 
Magdalena Korościl Język angielski
Roman Kostrzewa  Język niemiecki 

Język obcy zawodowy 

Leszek Malica  Przedmioty zawodowe samochodowe 

/ energetyka odnawialna 

Monika Markowicz  Biologia, chemia 
Sylwia Matuszewska  Pedagog 
Adrian Nowicki  Historia / Historia i teraźniejszość
Julita Paterczyk  Podstawy przedsiębiorczości 

Geografia 

Recykling 

Ireneusz Pęciak  Fizyka / energia odnawialna
Radosław Pielech  Przedmioty zawodowe samochodowe 
Joanna Pruska  Język angielski 

Język angielski zawodowy 

Historia 

Historia i społeczeństwo 

Wiedza o społeczeństwie 

Filozofia 

Piotr Raczkowski  Przedmioty zawodowe budowlane 
Paweł Rząsa  Wychowanie fizyczne 
Daria Sapian  Język niemiecki 
Zdzisław Skrzyński  Przedmioty zawodowe samochodowe 
Liliana Sobocińska  Język niemiecki 

Język angielski 

Aneta Sołtys  Język polski 
Wioletta Sikora Biblioteka 
Jolanta Suska  Matematyka 
Maciej Suski  Przedmioty zawodowe samochodowe 
Wioletta Szczyrek  Język niemiecki 
Anna Tłuczek  Religia 
Joanna Ujazdowska  Język angielski 
Piotr Weryszko  Historia 

Historia i wiedza o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Ks. Rafał Zbrożek Religia