Wykaz kadry pedagogicznej

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych

na rok szkolny 2020/2021

Sylwia Chodor Dyrektor szkoły
Maja Stachowiak Wicedyrektor szkoły
Język polski
Marian Kanigowski Wicedyrektor
Przedmioty zawodowe samochodowe
Marek Leciej Kierownik kształcenia praktycznego
Przedmioty zawodowe samochodowe
Krzysztof Adamczyk Wychowanie fizyczne
Irena Błaszak Język angielski
Jarosław Cech Przedmioty zawodowe budowlane
Mirosław Chodor Wychowanie fizyczne
Agnieszka Chruszcz Geografia
Tomasz Cierniak Informatyka
Joanna Gajdzińska Doradca zawodowy
Wiedza o kulturze
Krystyna Goj-Polowy Matematyka
Bernadeta Hübner – Kostrzewa Język polski
Mieczysława Jagielska Historia
Wiedza o społeczeństwie
Zbigniew Just Przedmioty zawodowe samochodowe
Małgorzata Karamucka Biologia, chemia
Barbara Kazana Matematyka
Beata Kohlman Pedagog
Mirosław Kołodziej Przedmioty zawodowe budowlane
Roman Kostrzewa Język niemiecki
Język obcy zawodowy
Zbigniew Kotwica Nauka jazdy
Magdalena Majerska Język angielski
Leszek Malica Przedmioty zawodowe samochodowe
/ energetyka odnawialna
Monika Markowicz Biologia, chemia
Sylwia Matuszewska Pedagog
Adrian Nowicki  Religia
Julita Paterczyk Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Recykling
Ireneusz Pęciak Fizyka
Podstawy elektrotechniki
Radosław Pielech Przedmioty zawodowe samochodowe
Joanna Pruska Język angielski
Język angielski zawodowy
Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Filozofia
Piotr Raczkowski Przedmioty zawodowe budowlane
Paweł Rząsa Wychowanie fizyczne
Daria Sapian Język niemiecki
Zdzisław Skrzyński Przedmioty zawodowe samochodowe
Liliana Sobocińska Język niemiecki
Język angielski
Aneta Sołtys Język polski
Maja Stachowiak Język polski
Magdalena Stodulska Biblioteka
Jolanta Suska Matematyka
Maciej Suski Przedmioty zawodowe samochodowe
Wioletta Szczyrek Język niemiecki
Anna Tłuczek Religia
Piotr Weryszko Historia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Wołoszczuk Geografia zakres rozszerzony