List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/09/list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty20190916.pdf

 

http://www.integritas.hg.pl/

Strona Stowarzyszenia Edukacyjnego “INTEGRITAS”: Rodzina-Szkoła-Środowisko. Członkowie Stowarzyszenia są przedstawicielami różnych profesji (nauczycielami, pedagogami, psychologami,…), których połączyła chęć działania na rzecz rodziny, szkoły i środowiska i gotowość doskonalenia siebie w różnych aspektach codziennego działania, począwszy od wychowywania dzieci a skończywszy na pracy zawodowej oraz wpływania na środowisko w aspekcie edukacji, kultury i polityki lokalnej.

 

http://www.eduserwis.glt.pl/

Edukacyjny Serwis Internetowy (ESI) działa od 14 października 2003 roku. Redagują go wyłącznie rodzice. Pomysłodawcą utworzenia strony jest Krzysztof Śnioszek, animator oddolnego obywatelskiego ruchu na rzecz demokratyzacji i uspołecznienia polskiej oświaty. Na stronach ESI publikowana jest internetowa edycja czasopisma Rodzice w Szkole (w wersji on-line) oraz informacje o Krajowym Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców.

 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

Strona Fundacji Dzieci Niczyje i wdrażanego przez nią projektu “Dziecko w sieci”, zajmującego się problemem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

 

http://eduseek.interklasa.pl/rodzic/

Podstrona serwisu Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa przeznaczona dla rodziców.

 

http://www.rodzice.archipelagskarbow.eu/doku.php

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Program jest prowadzony przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.