Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców w ZSSiB w roku szkolnym 2023/2024:

1. Justyna Michalczak- Grygiel – przewodnicząca

2. Urszula Bartuś – zastępca przewodniczącego

3. Renata Preisner- sekretarz

4. Mariusz Stanaszek – skarbnik

5. Wojciech Jakubowski – członek

 

Komisja Rewizyjna:

1. Bogumiła Załudzka

2. Renata Sochacka