Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców w ZSSiB w roku szkolnym 2022/2023:

1. Justyna Grygiel – przewodnicząca

2. Urszula Bartuś – zastępca przewodniczącego

3. Justyna Stańczyk- sekretarz

4. Edyta Tarkowska – skarbnik

5. Wojciech Jakubowski – członek 

 

Komisja Rewizyjna:

1. Bogumiła Załudzka

2. Renata Sochocka