Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Prezydium Rady Rodziców w ZSSiB w roku szkolnym 2021/2022

1. Małgorzata Marcinowska – przewodnicząca
2. Joanna Semmler – zastępca przewodniczącego
3. Justyna Grygiel- sekretarz
4. Urszula Bartuś – skarbnik
5. Edyta Tarkowska

Komisja Rewizyjna:

1. Adrianna Jankowska
2. Kamil Lindecki