Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców

1

Przewodniczący Małgorzata Marcinowska
2 Zastępca przewodniczącego Mirosław Droszczak
3 Sekretarz Anita Rosik
4 Skarbnik Piotr Galus
5    
6    
7    

 

Komisja Rewizyjna

1 Przewodniczący Justyna Nowak
2 Zastępca przewodniczącego Monika Wojewoda