Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024: pobierz

Ważne terminy dla zdających w roku szkolnym 2023/2024: pobierz

Ważne terminy dla absolwenta: pobierz

Informacje o opłatach: pobierz

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 roku: pobierz

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024: pobierz

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024: pobierz

Deklaracja maturalna 2024 – Zał 1A  pobierz

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach: pobierz