DYREKCJA  SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły

mgr Sylwia Chodor

 

 Wicedyrektor

dr Beata Kohlman

 

Wicedyrektor

mgr inż. Marian Kanigowski

 

Kierownik kształcenia praktycznego

mgr inż. Marek Leciej