KULTURALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W GALERII EDUKACJI TWÓRCZEJ

Zainteresowani fotografią artystyczną uczniowie ZSSiB uczestniczyli, pod opieką nauczyciela wiedzy o kulturze p. Joanny Gajdzińskiej, w wernisażu pt. „Harmonia i chaos” w MOK w Głogowie. Uczniowie klasy 2 technikum samochodowego w piątek 4. września wzięli udział w spotkaniu z autorami wystawy: Laurą i Zdzisławem Decami – członkami Krakowskiego Klubu Fotograficznego.
Naszą uwagę przyciągnęły intrygujące kadry min. z Boliwii, Armenii, Gruzji, Indii, Nepalu a wśród nich urzekając polskie Bieszczady i… głogowski akcent. 🙂

Czytaj więcej Kulturalna inauguracja roku szkolnego

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomocy udziela się uczniom:

1) Na podstawie kryterium dochodowego – dochód na osobę nie przekracza 574,00 zł. – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

2) Poza kryterium dochodowego – gdy w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

Czytaj więcej Wyprawka szkolna 2015