8 grudnia 2015 r. 38 uczniów naszej szkoły z branży budowlanej (ITB, IITB, IIITC, IV TC) uczestniczyło w Dniach Otwartych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W prelekcję z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz w przeprowadzenie warsztatów AutoCad osobiście zaangażowała się dziekan wydziału budownictwa dr Anna Dzikowska. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i uczestniczyli także w warsztatach laboratoryjnych. Największe jednak zainteresowanie wzbudziła prezentacja na temat Masdaru- miasta w Emiratach Arabskich w pełni ekologicznego, nieemitującego CO2 i zrównoważonego – opartego na recyklingu i „białej energii”.
Opiekę nad grupą sprawowali: p. Joanna Gajdzińska, p. Sylwia Matuszewska i p. Piotr Raczkowski.

About Author