Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie na plakat – “Stop dopalaczom”.

Cel konkursu: popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów.

 

Organizator konkursu: Główny Inspektor Sanitarny.

 

Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:

Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD – w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej).

 

Liczba laureatów i nagrody:

– I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca,

– nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

 

Termin oddania pracy w naszej szkole: 13 MAJA 2016r. (piątek)

Prace konkursowe (z dopiskiem STOP DOPALACZOM – PLAKAT)  szkoła kieruje do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie.

 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać u pedagogów szkolnych – dr B. Kohlman i mgr S. Matuszewskiej – s. 214 i 214 A

 

Regulamin konkursu

About Author