Dnia 2 marca przeprowadzona została w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (obchodzonego corocznie 1 marca), przygotowana przez pana Jana Rzepę, panią Joannę Pruską oraz pana Piotra Weryszko, poświęcona pamięci żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, którzy walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym. Zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swojego życia. Nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jako to określała komunistyczna propaganda – “bandytów” i “faszystów”. Aby przybliżyć młodzieży temat Żołnierzy Wyklętych została ponadto zorganizowana wystawa z wrocławskiego IPN-u, która w obrazowy i przenikliwy sposób ukazuje życie i działalność wielu polskich bohaterów tamtych lat. Wystawę tę mogą uczniowie oglądać w szkolnej auli. Pomocy w przygotowaniu wystawy oraz akademii udzielił, jak co roku, pan Ireneusz Pęciak.

Czytaj więcej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

24 lutego 2016 r. gościliśmy w szkolnej auli przedstawicielkę PWSZ w Głogowie – p. Annę Włodarczyk. Prelegentka przedstawiła ofertę edukacyjną bezpłatnej uczelni wyższej na kierunkach: nowe media, automatyka i robotyka, ekonomia, pedagogika i metalurgia. Do szczególnych atrakcji uczelni należą praktyki i staże realizowane w krajach Unii Europejskiej oraz studia w zagranicznych uczelniach partnerskich w Niemczech, Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy Grecji. Dodatkowym atutem PWSZ są stypendia zapewniane z programu Erasmus+ oraz studia dzienne realizowane w godzinach popołudniowych dla osób pracujących.

Czytaj więcej Spotkanie z przedstawicielką PWSZ w Głogowie

23 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie uczniowie klas: 3c i 4Ta uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu aktualnej ofercie adresowanej do absolwentów szkół. Prelegentka – p. Joanna Konarska – w ciekawy i przystępny sposób omówiła prezentację multimedialną na temat form i sposobów wspierania młodych ludzi w skutecznym wejściu na rynek pracy.
Współpracę z PUP bardzo sobie cenimy. Z monitorowania losów absolwentów przez doradcę zawodowego ZSSiB – p. Joannę Gajdzińską – wynika, że odsetek bezrobotnych corocznie (od trzech lat) sukcesywnie spada. Wkładamy więc wiele wysiłku, aby i tegoroczni absolwenci mieli rzetelną wiedzę na temat miejsc pracy w środowisku lokalnym i sposobów skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj więcej Wizyta w głogowskim Urzędzie Pracy