Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym KLAPS.

Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS to ogólnopolski konkurs filmowy z wieloletnią tradycją, skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat, organizowany przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. Filmy nadsyłać można w 4 kategoriach.

Filmy ocenia profesjonalne jury, które spośród nadesłanych prac wyłania 30 najlepszych, których autorzy zostają finalistami naszego konkursu. Spędzą oni w Bydgoszczy dwa dni od 9 do 10 czerwca – będą mogli m.in: poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas warsztatów filmowych, zwiedzić nasze miasto podążając śladami kręconych w Bydgoszczy filmów oraz spędzić wieczór w dobrym towarzystwie oglądając nagrodzone w poprzednich edycjach filmy w zaprzyjaźnionej kawiarni. Laureaci i finaliści konkursu zostaną nagrodzeni podczas Gali Finałowej, która odbędzie się dnia 10.06.2016 r. Nagrody zostaną przyznane w 4 głównych kategoriach, wręczona będzie również nagroda Grand Prix, której laureata wybiera publiczność. Zgłoszenia przyjmujemy do 15.05.2016 r. poprzez stronę internetową: http://klaps.bydgoszcz.eu

Czytaj więcej Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS

Za nami półmetek stażu zagranicznego uczniów naszej szkoły. Młodzież ucząca się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej od dwóch tygodni zdobywa w Niemczech nowe umiejętności.

Podczas pierwszej części miesięcznej praktyki techników energetyki odnawialnej w Götz uczniowie zajmowali się głównie montowaniem i analizą obwodów elektrycznych z wykorzystaniem nowoczesnych paneli montażowych oraz dokonywali pomiarów parametrów prądu elektrycznego na montowanych przez siebie obwodach również z zastosowaniem termistora NTC.

Dzięki symulatorom nachylenia Słońca analizowali ponadto wpływ kąta nachylenia Słońca w zależności od pory dnia i pory roku na uzyski prądu wygenerowane przez zestawy fotowoltaiczne, wykonywali analizy prądowo – napięciowe instalacji PV połączonej szeregowo i równolegle, a także badali szczelności budynku oraz strat energii w nich występujących za pomocą kamer termowizyjnych.

Pracując na najwyższej jakości sprzęcie budowali również modele zasilane energią słoneczną.

Czytaj więcej Erasmus + na półmetku

MATURZYSTO!

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0 oraz wykazujesz się aktywnością pozaszkolną;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

WIĘCEJ INFORMACJI W ROZWINIĘCIU

Czytaj więcej Stypendium dla maturzystów

Dnia 22 marca 2016 r. gościliśmy w ZSSiB delegację z Poczdamu: p. Jeanette Kuplin (doradcę ds projektów) oraz p. Andreasa Lindsdorfa (kierownika zespołu). Pani Jeanette i pan Andreas przybyli do nas z Centrum Kształcenia w Götz koło Poczdamu z wizytą studyjną. W ośrodku tym nasi uczniowie odbędą w dniach 03 – 30 kwietnia 2016 r. staż zawodowy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Staż odbędzie się w ramach programu ERASMUS + – uczenie się przez całe życie, ukierunkowanego na kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej, projekt pt. “Staże zagraniczne – uczymy się od pionierów”. Wizyta przebiegła bardzo owocnie. Zostało podpisane porozumienie, w którym szczegółowo opisano świadczenia dla beneficjentów (uczniów) ze strony organizacji wysyłającej (szkoła) oraz organizacji przyjmującej (Centrum Kształcenia w w Götz). Omówiono wszelkie szczegóły dotyczące pobytu uczniów, zajęć praktycznych, programu kulturalnego.

Czytaj więcej Staż zagraniczny ERASMUS +