MATURZYSTO!

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
  • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0 oraz wykazujesz się aktywnością pozaszkolną;
  • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1000 PLN od dwóch lat podatkowych.

WIĘCEJ INFORMACJI W ROZWINIĘCIU

Czytaj więcej Stypendium dla maturzystów

Dnia 22 marca 2016 r. gościliśmy w ZSSiB delegację z Poczdamu: p. Jeanette Kuplin (doradcę ds projektów) oraz p. Andreasa Lindsdorfa (kierownika zespołu). Pani Jeanette i pan Andreas przybyli do nas z Centrum Kształcenia w Götz koło Poczdamu z wizytą studyjną. W ośrodku tym nasi uczniowie odbędą w dniach 03 – 30 kwietnia 2016 r. staż zawodowy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Staż odbędzie się w ramach programu ERASMUS + – uczenie się przez całe życie, ukierunkowanego na kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej, projekt pt. “Staże zagraniczne – uczymy się od pionierów”. Wizyta przebiegła bardzo owocnie. Zostało podpisane porozumienie, w którym szczegółowo opisano świadczenia dla beneficjentów (uczniów) ze strony organizacji wysyłającej (szkoła) oraz organizacji przyjmującej (Centrum Kształcenia w w Götz). Omówiono wszelkie szczegóły dotyczące pobytu uczniów, zajęć praktycznych, programu kulturalnego.

Czytaj więcej Staż zagraniczny ERASMUS +

W dniu 21.03.2016 r. w naszej szkole zorganizowaliśmy pierwszy konkurs o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie pod nazwą „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”.  W konkursowych szrankach stanęły 3-osobowe ekipy z 14 klas z całej szkoły. Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom niesamowicie wyrównany. Zwycięzcą konkursu miała bowiem zostać ta drużyna, która pokonała pozostałe  ekipy, odpowiadając prawidłowo na pytania przygotowane przez wszystkich uczących w szkole nauczycieli. Nasi uczniowie musieli zatem zmagać się nie tylko z pytaniami z dziedzin, w których się kształcą ale także w tych do których nie mają przygotowania w ramach swojej edukacji.

Czytaj więcej Finał konkursu Najlepsi z najlepszych