Dnia 7.06.2016 r. w naszej szkole przeprowadzona została szeroka akcja związana z problemem cyberprzemocy rówieśniczej  – powiedz „STOP CYBERPRZEMOCY”, którą zorganizowały  panie pedagog  – B. Kohlman i S. Matuszewska.

Cyberprzemoc z ang. cyberbullying – to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, która dąży do wyrządzenia krzywdy i cierpienia drugiemu człowiekowi. Technologie te to głównie: Internet, komputer i urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety itp.).

Najczęstsze przejawy cyberprzemocy to:

* nękanie, straszenie, szantażowanie w Sieci,

* rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć,

* publikowanie ośmieszających zdjęć, filmów czy informacji,

* podszywanie się w sieci pod inną osobę itp.

Informacja w Internecie rozprzestrzenia się bardzo szybko, grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie w błyskawicznym tempie. Stad też wiele przypadków na terenie naszego kraju, w których cyberprzemoc ma tragiczne konsekwencje, aż po samobójstwo ofiary.

W akcję na terenie naszej szkoły została włączona cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele  i personel administracyjny. W trakcie przerw wypisywali oni na kartkach bardzo ciekawe hasła związane z bezpieczeństwem i  kulturą osobistą korzystania z  Internetu.  Na korytarzu szkolnym – klasy: I B, I TA, I TB, II TA, III TC, III C –  oglądały edukacyjny film – „W sieci, czyli jak nie dać się uwieść cyberprzemocy” z Ewą Farną – jako prowadzącą. Przekazywano wiele wskazówek, gdzie szukać pomocy w przypadku doświadczenia cyberprzemocy. Podkreślano, że wszelkie przejawy cyberprzemocy w stosunku do innych osób są karalne.

W trakcie akcji – przez cały dzień panie pedagog rozdawały uczniom zdrowe i smaczne jabłka.

20160607_113649

20160607_113636

20160607_113926

20160607_114009

20160607_114134

20160607_115146

20160607_115152

20160607_120500

20160607_125758

About Author