Powiat Głogowski otrzymał w roku 2022 na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł. Łączna wartość zadania – 20 000,00 zł.   Zadanie …

Czytaj więcej NPRC

Rozpoczęliśmy drugi tydzień Erasmusowej mobilności w Goetz. Realizujemy kolejne cele projektu miesięcznych praktyk zawodowych dla kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - NAJLEPSI KREUJĄ GOSPODARKĘ 4.0 …

Czytaj więcej Erasmus+