facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

25.05.2020 | Komunikat

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW:

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

05.05.2020 | WSPARCIE ZSSiB- ZDALNA SZKOŁA

Powiat Głogowski uzyskał grant w wysokości 100 000,00 zł w ramach Programu „Zdalna Szkoła” obejmującym wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na zakup 51 sztuk laptopów oraz 12 szt. dostępu do Internetu mobilnego. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie ramach Programu otrzymał: 7 szt. laptopów i 2  szt. dostępu do  internetu mobilnego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

03.05.2020 | Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, którzy określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

26.04.2020 | Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 27 kwietnia br. obowiązuje nowy plan lekcji. Informujemy również, że dni 4,5,6  maja są normalnym dniami zajęć z powodu przesunięcia terminu matur.1 maja dzień wolny od zajęć.