W imieniu wszystkich pracowników szkoły DZIĘKUJEMY Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu za życzenia i słodki poczęstunek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 🙂  

Czytaj więcej Dziękujemy!