Dziś w szkolnej auli uczniowie spotkali się, aby podsumować projekt “Mobilność grupowa uczniów ZSSiB w Grecji” Program Erasmus+, finansowany przez Unię Europejską, o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143581. 🇬🇷
To były naprawdę intensywne dni, podczas których uczniowie mogli pogłębić swoje kluczowe umiejętności oraz zdobyć wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami i odpowiadającą ich przyszłym planom edukacyjnym.
Dzisiaj mieliśmy okazję obejrzeć przygotowaną przez uczniów prezentację z tej wyprawy oraz skosztować smakołyków, które przywieźli nasi uczestnicy programu Erasmus+. 🙂
To wspaniałe, że uczniowie tak pozytywnie odbierają doświadczenia międzynarodowej wymiany! Rozwój kluczowych kompetencji w międzynarodowym kontekście nie tylko poszerza horyzonty, ale także uczy empatii, zrozumienia i współpracy z osobami o różnych kulturach i perspektywach.

About Author