facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

LO dla Dorosłych

 

Listy zadań dla uczniów:

Praca kontrolna . Zakres rozszerzony semestr_IV. Kl. II liceum

MATEMATYKA KLASA 2 semestr  III (p. K. Goj – Polowy)

Praca kontrolna z matematyki poziom rozszerzony klasa 2 (p. Jolanta Suska)

Z dniem 1.09.2012r. zostały zlikwidowane Technika dla Dorosłych, a od 1.09.2013r. przestały funkcjonować Technika Uzupełniające.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym zakładają, że osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe tylko na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, aby uzyskać tytuł technika muszą spełnić następujące warunki:

  • Ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie  kwalifikacji przewidzianych dla technikum,
  • Zdać egzaminy z zakresu tych kwalifikacji,
  • Ukończyć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od drugiej klasy)

 

Naukę w bezpłatnym publicznym

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

oferuje Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych

im. Leonarda da Vinci w Głogowie

 

  • zapisy: sekretariat szkoły tel. 76 72 77121
  • ul. Piastowska  2a, 67- 200 Głogów
  • termin składania podań: 02.06.2014r. – 27.06.2014r.