W Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie powstało nowe Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Będzie to pierwsza tego typu szkoła w powiecie głogowskim, w której dorośli będą mogli rozpocząć naukę już po gimnazjum, ośmioletniej szkole podstawowej lub zasadniczej szkole zawodowej. Nauka w liceum jest bezpłatna.

Do tej pory w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie działało Technikum Uzupełniające dla dorosłych. Od nowego roku w jego miejsce powstanie Liceum Ogólnokształcące. Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy mają tylko wykształcenie podstawowe lub zawodowe, a chcieliby rozpocząć naukę w liceum w trybie zaocznym.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest odpowiedzią na reformę oświaty, która weszła  w życie od września 2012 roku. Z listy szkół dla dorosłych znikną bowiem wszystkie technika uzupełniające. Tytuł technika będzie można nadal uzyskać, tylko w inny sposób. Przysłużyć się temu mają kursy kwalifikacyjne, które będzie można odbyć podczas edukacji w liceum.

Nowo powstałe Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych ruszyło we wrześniu 2013 r. Naukę może podjąć w nim każdy, kto chce podnieść swoje kwalifikacje. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 lat. Będzie to jedyne publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w powiecie głogowskim. Nauka odbywać się będzie w weekendy.

Zapraszamy !!!