CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W SYSTEMIE ZAOCZNYM:

 

I.      800   –    930

II.     935   –  1105

III.  1120  – 1250

IV.  1255  –  1425

V.   1430  –  1600

 

/podczas jednego bloku realizowane są 2 jednostki lekcyjne/