REGULAMINY I PROCEDURY

 

– MISJA I WIZJA SZKOŁY

– MOJA IDEALNA SZKOŁA

– KODEKS ETYCZNY SZKOŁY

– REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

REGULAMIN SZKOŁY: DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

– REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SIŁOWNI

– REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO

– REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

– REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO

– REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW

– REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY

– REGULAMIN NOSZENIA IDENTYFIKATORÓW PRZEZ UCZNIÓW

– PROCEDURA PRZESTRZEGANIA WŁAŚCIWEGO STROJU UCZNIOWSKIEGO