HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO SESJA STYCZEŃ, LUTY 2022 – KLIKNIJ ! 

W dniu egzaminu:

  • Zdający: zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem,

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (nowy egzamin).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk oraz ubranie robocze –jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  na 2021-2023 r. (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl /  egzamin zawodowy).

Przybory i materiały pomocnicze na część praktyczną dla kwalifikacji:

AU.04 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MG.43 – kalkulator prosty,

BD. 18 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka,

BD.30 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka 30cm, temperówka.

About Author