Ety­ka sza­cun­ku dla życia na­kazu­je nam wszys­tkim poszu­kiwać spo­sob­ności, by za ty­le zła, wyrządzo­nego zwierzętom przez ludzi, pośpie­szyć im z jakąkol­wiek pomocą.

Albert Schweitzer

 

Dnia 1 grudnia 2016 r. przedstawiciele wolontariatu z naszej szkoły podejmując współpracę ze Starostwem Powiatowym w Głogowie, włączyli się do akcji zbierania darów rzeczowych dla psów i kotów przebywających pod opieką Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „AMICUS” oraz Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Głogowie. Zbiórka rzeczy odbyła się u nas z inicjatywy wolontariatu „Pomocna Dłoń”, którym opiekują się p. Anna Tłuczek, p. Maja Stachowiak i p. Piotr Wieland. Dużą pomocą służył Samorząd Uczniowski z p. Magdaleną Stodulską. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, którzy przyłączyli się do tej wspaniałej inicjatywy.

About Author