Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie (ul. Piastowska 2A) oraz  Komenda Powiatowa Policji w Głogowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w turniejach:

dnia 26 kwietnia  2016 r. godzina 9oo Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

dnia 27 kwietnia  2016 r. godzina 9oo Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjum.

dnia 28 kwietnia 2016 r. godzina 9oo Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

UWAGA: rejestracja uczestników w godzinach 815  – 845

Prosimy o zgłoszenie  uczestników do dnia 15.04.2016 r. do godz.15.00 w sekretariacie szkoły pod nr tel. 76/7277121 lub pocztą elektroniczną  e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

Osoby odpowiedzialne: Marek Leciej, Maciej Suski,

Regulamin turnieju dostępny na stronie:

www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje                                         

About Author