Informujemy, że rekrutacja do projektu Erasmus+2023: „Zagraniczne praktyki uczniów ZSSiB w Głogowie drogą do sukcesu zawodowego” realizowanego w ramach projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe” Typ akcji KA122-VET- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego została zakończona. W dniu 5 listopada  2023 r. 14 uczniów zawodu Technik pojazdów samochodowych i 2 opiekunów wyjedzie  do  Hiszpanii  w celu realizacji  praktyk zawodowych. Program praktyk obejmuje KONSTRUKCJĘ POJAZDU E-BUGGY.

About Author