“Jedziemy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii amerykańskiej” to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać przed głogowskim ratuszem do 15 października. Wystawa została przygotowana przez Instytut Polonika, a znalazła się w naszym mieście dzięki staraniom Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

 
Kolejne plansze prezentują przykłady polskiego dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych. Opracowane zostały w dwóch językach i mogą stanowić ciekawy materiał do lekcji przeprowadzonej w terenie.
 
Wystawa jest iluminowana, co umożliwia jej odwiedzenie również w godzinach wieczornych. 
 
Wystawa „Jedźmy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii amerykańskiej” za pomocą zdjęć Norberta Piwowarczyka przedstawia nie tylko zachwycające pięknem polskie świątynie (tzw. polish cathedrals), lecz także współczesne ślady polskości, jakie można napotkać, podróżując po USA. Fotografie ukazują ogromną różnorodność kulturotwórczą amerykańskiej Polonii, starającej się zachować elementy polskiej tradycji i kultury na obczyźnie.
 

About Author