facebook

KIEROWCA MECHANIK

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Samochodowych
i Budowlanych
im Leonarda da Vinci

ul. Piastowska 2a
67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21
» Dowiedz się więcej

Wirtualna panorama

Uczestniczymy w programach

Wyprawka szkolna 2017

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM

w 2017 r.  –  „WYPRAWKA SZKOLNA” 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje  uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół  dla dzieci i młodzieży – w naszej szkole dotyczy to uczniów: zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum. 

Wnioski można pobierać:

 –  w szkole (u pedagogów szkolnych).

Termin składania wniosków:  11 września 2017r. (poniedziałek).

Wszelkich informacji o programie w szkole – udzielają pedagodzy:  

dr Beata Kohlman i mgr Sylwia Matuszewska s. 214 i 214 A.  

 

Telefon kontaktowy do pedagogów: (76) 727-71-25

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć  na stronie internetowej szkoły – Pismo MEN wyprawka 13 06 2017