Za nami matura 2017. Zdawalność naszych absolwentów: 64,3 %. W powiecie głogowskim 60,2% , w województwie dolnośląskim 60,8%.  Zdawalność według przedmiotów obowiązkowych: j. polski 96, 7%, język angielski 95,5 %, język niemiecki 71, 4%, matematyka 66,7%.

Terminy matury poprawkowej: 22.08.2017- egzaminy pisemne,  23- 25.08.2017- egzaminy ustne.

Termin złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego: 07.07.2017.

About Author