Niezmiernie miło nam poinformować o  sukcesie naszego ucznia. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła wyniki konkursu plastycznego pn. „Kampania Społeczna – Plakat” realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”. Uczeń Mateusz Czekaj z klasy III Tb (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)  otrzymał 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

About Author