W dniach 21.10.2019r. i 24.0.2019r. uczniowie klas II Ta i II Tb uczestniczyli w grze ekonomicznej prezentującej początki budowy II RP oraz zasady systemu finansowego państwa. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, tj. : inflacja i hiperinflacja oraz z wyzwaniami jakimi mierzyła się powojenna Polska. Wydarzenie zostało zainicjowane przez p. Julitę Paterczyk- nauczyciela przedsiębiorczości z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i jednocześnie wpisało się w realizację projektu zatytułowanego „Od Piłsudskiego do Grabskiego. Wylecz finanse II RP” zaproponowanego przez Miejską Strefę Biznesu w Głogowie oraz Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

About Author