Uczniowie klasy 2a (mechanik pojazdów samochodowych) podczas wycieczki zawodoznawczej w Brose-Sitech uczestniczyli w Centrum Szkoleniowym w ćwiczeniach dotyczących, min. symulacji wieku starczego i diagnostyki usterek motoryzacyjnych. Tematyka starzenia się społeczeństwa oraz ergonomii jest bardzo aktualna, dlatego bardzo dziękujemy Brose- Sitech za dzielenie się z nami tak cenną wiedzą w sposób atrakcyjny i angażujący uwagę uczniów.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani Joanna Gajdzińska – szkolna doradczyni zawodowa oraz pan Leszek Malica – wychowawca klasy 2a.

About Author