W dniu 10 marca 2015 uczniowie klasy I Tb (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa) odbyli wycieczkę do PWSZ w Sulechowie. Wycieczkę rozpoczęła rozmowa z przedstawicielami władz uczelni oraz jej studentami.

Podczas swojego pobytu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, przedstawicielami  firm: MAZEL oraz elektrociepłowni „ Zielona Góra” S.A i zwiedzenia pracowni Instytutu Politechnicznego. Uczniowie zostali również zapoznani z Centrum Energetyki Odnawialnej,  w którym znajdują się różne rodzaje źródeł odnawialnych połączone w jeden system energetyczny: kolektory słoneczne, piece na biomasę, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne.  Chwile spędzone na uczelni na trwałe wpiszą się z pewnością dla tych, którzy otrzymali tablety: Katarzyny Ciszewskiej, Wojciecha Piękoś oraz Krzysztofa Pajdzika.  Obie strony wyraziły chęć dalszej  współpracy. Przewiduje się wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, takie jak konferencje, fora dyskusyjne oraz współdziałanie samorządu szkolnego i studenckiego.

1

2

3

About Author