Każdy z nas – pracujących- pamięta swoją pierwszą pracę bardzo dobrze. Do tych wspomnień można powrócić z życzliwym uśmiechem tylko wówczas, kiedy wybór był trafiony i nasze predyspozycje, wiedzę i umiejętności mogliśmy wykorzystywać w pełni. Aby naszym uczniom ułatwić to zadane zorganizowaliśmy wycieczkę branżową do firmy SYTEC w Polkowicach.

Firma zajmuje się produkcją wanien z polimerobetonu do elektrolizy (min. do KGHM),  gzymsów mostowych, studni,  odwodnień liniowych oraz elementów specjalnych. W wycieczce wzięło udział 31 uczniów z klas IVta, IV Tb oraz z III a. Po halach firmy oprowadził nas dyrektor Piotr Sztura, a prelekcje wygłosiła kierownik HR p. Anna Pencakowska. Warto było skonfrontować nasze wyobrażenia o firmie z rzeczywistością i zapytać na miejscu o szczegóły zatrudnienia. Opiekunami wycieczki były: doradca zawodowy p. Joanna Gajdzińska i nauczyciel przedsiębiorczości p. Julita Paterczyk.

About Author