Organiczne ogniwa fotowoltaiczne i diody świecące, Tutaj jest gorąco-najefektywniejsze procesy energetyczne, „Zbieranie” prądu w kosmosie, Biała biotechnologia- wodór z bio zbiornika – to tematyka eksperymentów, w których będą brali udział nasi uczniowie w Laboratorium Centrum Badawczego Lotnictwa i Astronautyki w Dreźnie. Ta jednodniowa wycieczka adresowana jest do uczniów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wszyscy jej uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające udział w 4-godzinnych warsztatach pracy zespołowej pod opieką specjalistów DLR_School_Labs i polskich tłumaczy.

Program wycieczki zakłada: udział uczniów w zajęciach realizowanych w kooperacji z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, zwiedzanie Muzeum Zbiorów Technicznych (w którym jest wiele ciekawych eksponatów do samodzielnego eksperymentowania, min. dotyczących fotografii, komputerów, matematyki, fal, światła i energii), obiad w restauracji uczelni wyższej, spacer po starówce Drezna.

 

Szczegółowy harmonogram wycieczki – patrz TUTAJ

About Author