Ogłaszamy nabór do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Wybory odbędą się 6 października 2021 r. Młodzi radni powołują komisje oraz zespoły problemowe i obradują na sesjach. Podejmują decyzje dotyczące działań podejmowanych w mieście Głogów (organizacja imprez, wydarzenia kulturalne, decyzje dotyczące ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta). Kandydat musi być mieszkańcem Głogowa.  Kadencja Rady trwa dwa lata. Zachęcamy uczniów do zgłaszania swojej kandydatury do p. Magdaleny Korościl (s. 204) lub p. Magdaleny Stodulskiej (biblioteka) do dnia 17 września (piątek).

About Author