Już wkrótce nasi uczniowie staną się abiturientami, a później absolwentami szkoły poszukującymi zatrudnienia na rynku pracy. Wiele ułatwień w podjęciu pierwszej pracy oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. Podczas dwóch spotkań zorganizowanych w siedzibie urzędu uczniowie klas zawodowych (3a, 3b) i  klas technikum ( 4ta, 4tc) szczegółowo zapoznali się z atutami rejestracji w urzędzie pracy.

Zainteresowanie uczniów wzbudził bon stażowy oraz wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali bezpłatne linki do internetowych testów predyspozycji zawodowych, testów osobowości i inteligencji, które można wykonać u szkolnego doradcy zawodowego lub samodzielnie w domu.

About Author