23 lutego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie uczniowie klas: 3c i 4Ta uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu aktualnej ofercie adresowanej do absolwentów szkół. Prelegentka – p. Joanna Konarska – w ciekawy i przystępny sposób omówiła prezentację multimedialną na temat form i sposobów wspierania młodych ludzi w skutecznym wejściu na rynek pracy.
Współpracę z PUP bardzo sobie cenimy. Z monitorowania losów absolwentów przez doradcę zawodowego ZSSiB – p. Joannę Gajdzińską – wynika, że odsetek bezrobotnych corocznie (od trzech lat) sukcesywnie spada. Wkładamy więc wiele wysiłku, aby i tegoroczni absolwenci mieli rzetelną wiedzę na temat miejsc pracy w środowisku lokalnym i sposobów skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

 

DSC_0767

DSC_0766

IMG_8123

IMG_8121

DSC_0768

About Author