dav

22 kwietnia 2018r.  odbyła  się   wizyta studyjna dyrektora ZSSiB p. Sylwii Chodor monitorująca staż 16 uczniów  z ZSSiB. Są to uczniowie klasy II Tc , którzy na co dzień kształcą się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Czas w Götz upływa bardzo szybko, dzień ściśle wypełniony jest zajęciami : praktycznymi , językowymi i krajoznawczymi. Czterotygodniowy staż zakończy się 5 maja. Odbywa się dzięki projektowi:  ERASMUS + Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE       u niemieckiego Partnera., Akcji 1: Mobilność  Edukacyjna.

dav

About Author